ساعات کار پذیرش بخش کنسولی
از یکشنبه تا پنجشنبه
از ساعت ۸ صبح الی ۱۲

گالری فیلم